社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สร้างแบรนด์แบบ Green Branding เทรนด์ที่น่าจับตามองในยุค Gen Z


Green Branding หรือการวางภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจไม่ใช่แค่วิธีการ แต่คือจิตวิญญาณใหม่ที่กำลังจะทำให้สินค้าและบริการสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงมากขึ้น


แบรนด์ดิ้งเขียว (Green Branding) เทรนด์ที่น่าจับตามองในยุคเจนซี (Gen Z)

ทศวรรษที่ผ่านมา Green Branding ได้ถูกนำเข้ามาสู่กระแสของการสร้างตัวตนแบรนด์ (Branding) กันมาระรอกหนึ่งแล้ว แต่ด้วยสภาพสังคมและประชากรในตอนนั้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและทัศนคติของผู้คน ทำให้ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร บ้างก็ให้เหตุผลว่า Green Branding ต้องใช้ความพยายามและความรู้ในการบริหารจัดการมากเกินไป บ้างก็ว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน บ้างก็ว่า Green Branding เป็นการจับฐานลูกค้าขนาดเล็กเกินไปและไม่ได้มีความน่าสนใจในเชิงการตลาดขนาดนั้น


เหตุผลดังกล่าวอาจจะจริงในทศวรรษที่แล้ว แต่ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ลงความเห็นว่า Green Branding กำลังจะกลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และการกลับมาครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าครั้งที่แล้ว เพราะโลกกำลังพลิกโฉมหน้าไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร ด้วยการเกิดขึ้นของคนเจนซี (Gen Z)ผู้ใหญ่วัยทำงานในยุคนี้จำนวนหนึ่งเป็นประชากรในกลุ่มเจนเอ็กซ์ (Gen X) (เกิดปี พ.ศ. 2510 ถึง 2525) และจำนวนมากเป็นคนเจนวาย (Gen Y) (เกิดปี พ.ศ. 2525 ถึง 2540) ซึ่งวางเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยู่ที่การแสวงหาความแตกต่างให้แก่ตนเอง ใฝ่หาอิสรภาพ ความสะดวกสบาย การได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงและคนรอบข้าง และมีความสุขกับการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย


ในขณะเดียวกัน คน Gen Z (เกิดปี 2540 ถึง 2555) กลับมุ่งความสนใจไปที่การมีพื้นที่ส่วนตัว การได้ทำงานและเรียนรู้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน การแบ่งบทบาทหน้าที่ของตนเองและเปิดโอกาสไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตลอดเวลา ความมั่นคงยั่งยืน (safety, stability and sustainability) รวมทั้งวิธีคิดที่คำนึงถึงผลกระทบและความเป็นอยู่ของสิ่งรอบข้างตามความเป็นจริง และพยายามครุ่นคิดพัฒนาตัวเองให้รู้เท่าทันสิ่งต่างๆ (อ้างอิงจาก Marcie Merriman, 2015) หรือมองว่า


"ความรู้และการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับสิ่งทั้งมวล เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการได้ครอบครองสิ่งของนอกกาย"


ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้โลกกำลังจะถูกขับเคลื่อนด้วยคนวัยทำงานในวัย Gen Y และ Gen Z ก่อนจะก้าวเข้าสู่ยุคของคน Gen Z อย่างเต็มตัว คุณลักษณะสำคัญในการดำรงธุรกิจกับคนกลุ่มใหม่นี้คงหนีไม่พ้นการเตรียมตัวเพื่อสรรหาข้อมูลจำนวนมาก พร้อมจะเปิดเผยความเป็นจริงและบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับโลก สิ่งแวดล้อม และผู้คน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนที่ต้องการความมั่นคงและความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ อย่างรอบด้านและยั่งยืน


ก่อนหน้านี้ เราได้ชวนมองข้อดีของการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปแล้ว โดยจะเห็นว่าสามารถส่งผลดีต่อทั้งกระบวนการและต่อภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ คือ


1. ช่วยให้ผู้บริโภคไว้วางใจ

2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

3. ขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มรักสิ่งแวดล้อม

4. สร้างความรู้สึกเป็นมิตรในการทำงานในบริษัท

5. ลดความเสี่ยงจากการสะท้อนกลับของภาพลักษณ์เชิงลบ


(งานวิจัยของ Jialing Lin et al., 2017)
เมื่อรวมเอาปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรเข้าไปแล้ว เราคงต้องเพิ่มบทบาทที่สำคัญของ Green Branding ซึ่งจะพลิกโฉมหน้าของการตลาดไปอย่างสิ้นเชิงเข้าไปด้วย นั่นคือ...


"Green Branding จะทำให้สินค้าและบริการสามารถเข้าไปครองใจประชากรกลุ่มหลักที่กำลังขับเคลื่อนสังคม"


และนี่คือโอกาสในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของสินค้าและบริการ รวมทั้งสื่อและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการตลาดในอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปขนานใหญ่ในเร็ววัน
* พัฒนาแบรนด์และสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม สังคม และโลก กับเราที่ SolidSprout

#ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

#designforsocialimpacts


⚡ Contact us : +66 61 491 8292

✅ Line : http://line.me/ti/p/~solidsprout (ID: solidsprout)

✉️ Email : info@solidsprout.comแหล่งอ้างอิงในบทความนี้

1. Lin, J., Lobo, A., & Leckie, C. (2017). Green brand benefits and their influence on brand loyalty. Marketing Intelligence & Planning, 35(3), 425-440.

2. Merriman, M. (2015). What if the next big disruptor isn’ta what but a who. Gen Z is connected, informed and ready for business. Retrieved September, 1, 2015.

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.