社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ปรับโฉมพื้นที่รอบหอไอเฟิล

ฝรั่งเศสเตรียมปรับโฉมพื้นที่ขนาดใหญ่ของเมืองรอบหอไอเฟิล พร้อมรับโอลิมปิกเกมส์ 2024หลังการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจำนวนมากจนได้แผนการพัฒนาพื้นที่รอบหอไอเฟิล (Eiffel tower) ที่จะเชื่อมต่อโครงสร้างและสถานที่สำคัญของเมืองทั้งด้านประวัติศาสตร์และด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยพื้นที่สีเขียว


การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสที่กำลังจะขยายตัวขึ้น ช่วยลดปัญหาการกระจุกตัวของคนและป้องกันปัญหาความไม่เพียงพอของการบริการ โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมหอไอเฟิลเพิ่มขึ้นอีกราวปีละ 30 ล้านคน


การออกแบบพื้นที่แห่งอนาคต

ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญที่ฝรั่งเศสใส่ใจ โดยในครั้งนี้ได้เลือกใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวและความต่อเนื่องของพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายของการใช้งานและความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม


การปรับปรุงนี้ถูกออกแบบโดย Gustafson Porter + Bowman โดยจะเชื่อมต่อสถานที่สำคัญอย่าง Place du Trocadéro, Palais de Chaillot, Pont d’Iéna, Champ de Mars และ Ecole Militaire ครอบคลุมพื้นที่สีเขียวที่จะกลายเป็นเวทีกลางแจ้ง พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่จะปกคลุมด้วย French garden และ French pictureseque garden คาดว่าจะแล้วเสร็จพอดีกับช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ในปี 2024


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.