社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

โครงการเมืองแห่งแรกนอกโลก

เมืองของมนุษย์นอกโลกจะหน้าตาเป็นแบบไหน ต้องเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันมูลนิธิกาแลคติกา (Galaktika Foundation) สร้างพื้นที่พูดคุยของคนที่รักเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศเพื่อรวบรวมความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความคิดเห็นสำหรับการสร้างเมืองแห่งแรกนอกโลกที่ใช้ชื่อว่า ‘Cosmos Space’


ด้วยความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศจะทำให้คนได้เข้าใจปรากฎการณ์ที่มากกว่าการยึดติดอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและการเมือง ขยายมุมมองของจิตใจออกให้กว้างไกลกว่าการมองว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง จนมองเห็นความสัมพันธ์ของเรื่องราวและสรรพสิ่งทั้งหมด นำไปสู่การก่อเกิดแรงบันดาลใจ มุ่งสู่การทำเพื่อส่วนรวม และร่วมกันทำให้โลกและจักรวาลนี้น่าอยู่


การออกแบบการส่งต่อแรงบันดาลใจ

เมืองในอวกาศที่ Galaktika Foundation (https://galaktika.space/en ) กำลังพูดถึงนี้อาจจะต่างจากเมืองที่เราเห็นในนิยายไซไฟ (sci-fi) ตรงที่จุดสนใจของทีมงานไม่ได้อยู่ที่การสร้างดินแดนที่สมบูรณ์แบบจนไร้จิตใจ ขาดความเป็นปัจเจกบุคคล หรือเต็มไปด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์เลิกใส่ใจกับอารมณ์ความรู้สึก ในทางกลับกันกลับมองว่าเมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่ควรเต็มไปด้วยความกลมกลืนกันของจิตวิญญาณและร่างกาย และมีความเท่าเทียมที่ทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน


ด้วยความร่วมมือกับ Asymptote Architecture ทีมงานจึงได้ออกแบบพื้นที่พูดคุยที่ชื่อว่า ‘Space Center’ ขึ้นบนโลกซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2021 เพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และความบันเทิง โดยมีแกนกลางคือเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศ ตอบโจทย์การดึงดูดให้ผู้คนหันมาใส่ใจในการกระทำของตนเองและมองอนาคตของมนุษยชาติร่วมกันผ่านตัวกลางคือโครงการสร้างเมืองแห่งแรกที่จะตั้งอยู่ในพื้นที่นอกโลกที่ชื่อว่า Cosmos Space


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.