社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

อาคารรองรับสถานการณ์ระบาด

อาคารก่อสร้างไว ชนะเลิศการออกแบบตึกระฟ้าต่อสู้เหตุการณ์บานปลายงานออกแบบอาคารจาก D Lee, Gavin Shen, Weiyuan Xu และ Xinhao Yuan ชนะเลิศการประกวดออกแบบตึกระฟ้าปี 2020 ของวารสารด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม eVolo มุ่งการก่อสร้างที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ระบาดได้ทันท่วงที


การออกแบบความรวดเร็วในการก่อสร้าง

ในปีนี้อุบัติการณ์ที่คาดเดาและคลี่คลายได้ยากถูกนำมาใช้เป็นโจทย์ในการประกวดออกแบบตึกระฟ้า และจากความท้าทายของงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่ต้องตอบสนองและรองรับการใช้งานที่หลากหลายอย่างทันท่วงที จึงนำมาสู่การร่วมมือและแข่งขันของสถาปนิก เพื่อให้ได้งานออกแบบที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริง


ผลงานนี้มีชื่อว่า ’Epidemic Babel’ ( http://www.evolo.us/epidemic-babel-healthcare-emergency-skyscraper/ ) ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับ ‘กล่อง’ ซึ่งเป็นห้องส่วนต่างๆ ของอาคารได้หลากหลายและรวดเร็ว จุดเด่นที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลมาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ 1) สามารถก่อสร้างได้ไว และ 2) ใช้กลไกที่ไม่ซับซ้อน จนทำให้สามารถใช้ทีมงานก่อสร้างใดๆ ก็ได้ ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และส่วนประกอบต่างๆ ก็สามารถสร้างแยกกันได้แล้วค่อยนำมาประกอบกันอย่างรวดเร็ว ความไวนี้ถูกคำนวณไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการก่อสร้างโรงพยาบาลอื่นๆ ของจีนในช่วงการระบาดของ Covid-19 และยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างมาก


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.