社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Sex Toy สำหรับทุกเพศ

'รสนิยมทางเพศ' เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลได้ตลอดเวลา sex toy จึงต้องสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์นี้แม้ในประเทศไทยกฎหมายเกี่ยวกับ sex toy จะยังไม่ยอมรับให้ทุกคนสามารถมีสิทธิในการแสวงหาความสุขทางเพศของตนเองได้อย่างอิสระ แต่ในอีกด้านหนึ่งของโลกใบนี้ นักออกแบบจากบริษัทค้าปลีก Wild Flower ได้พัฒนาเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้ไดยไม่มีข้อจำกัดด้านเพศ


ความเลื่อนไหลได้ของรสนิยมทางเพศ (sexual fluidity) เป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหากคนคนหนึ่งใช้ชีวิตโดยปราศจากการกดทับจากอคติหรือความเชื่อทางสังคม ตัวตนด้านเพศของแต่ละคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลได้ไปตลอดชีวิต ความเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นสิ่งปกติและเป็นธรรมชาติเหมือนความชอบในสิ่งอื่นทั่วไปที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน


การออกแบบเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเพศ

ผลงานออกแบบชิ้นนี้ชื่อว่า Enby โดยเป็นชื่อเล่นที่มาจากคำว่า Non-Binary (NB) ซึ่งแปลว่า 'ไม่ได้มีแค่สอง' (สื่อสารว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ 2 เพศ คือ ชาย-หญิง) ถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่แปลกตา มองยังไงก็ดูไม่ออกว่าคือ sex toy โดยมีคุณสมบัติสำคัญคือสามารถใช้งานให้ความสุขได้ทั้งสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และคนข้ามเพศ


การใช้งาน sex toy ชิ้นนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างน้อย 3 ลักษณะและภายในยังบรรจุกลไกที่ทำให้สามารถสั่นได้ถึง 5 รูปแบบ โดยการใช้งานทั่วไปผู้ใช้อาจวางอุปกรณ์นี้บนพื้นแล้ว 'ขึ้นขี่' หรือ 'บด' สามารถนำมาสอดไว้ใต้ชุดชั้นใน และสามารถม้วนส่วนที่เป็น 'ปีก' ของ sex toy นี้ให้เป็นทรงกระบอกเพื่อโอบรัดรอบอวัยวะของตนเองและมีความสุขกับความต้องการทางเพศของตนเองได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับ 'รูปทรง' ของอวัยวะเพศที่ตนเองมี


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.