社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ระบบป้องกันบัตรเลือกตั้งหาย

ปัญหาบัตรเลือกตั้งหายหรืองอกใหม่เองได้ในหลายประเทศ เมื่ออะไรๆ ยังไว้ใจไม่ได้ แต่สิ่งที่อาจช่วยได้คือระบบที่รัดกุมตั้งแต่ต้นบริษัท Microsoft ร่วมกับ Galois (https://galois.com/) พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเลือกตั้งที่มีชื่อว่า 'ElectionGuard' เพื่อช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับระบบบัตรเลือกตั้งแบบปกติที่ใช้กระดาษเพียงอย่างเดียว


ในหลายประเทศที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา ต่างก็ประสบกับปัญหาผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่ไม่ตรงกันกับจำนวนบัตรที่ถูกใช้จริง บางครั้งเกิดเหตุการณ์บัตรเลือกตั้งหาย บางครั้งมีบัตรเลือกตั้งที่งอกใหม่เองโดยไม่ทราบสาเหตุ สิ่งนี้สื่อให้เห็นปัญหาในการจัดการระบบที่ไม่สามารถ 'ตรวจสอบ' และ 'ติดตาม' บัตรเลือกตั้งแต่ละใบได้


การออกแบบการตรวจสอบและติดตาม

ระบบบัตรเลือกตั้งของ Microsoft และ Galois นี้เริ่มต้นจากการใช้หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ผู้ที่มาลงคะแนนสามารถสัมผัสหน้าจอโดยตรงเพื่อเลือกพรรคหรือคนที่ตนเองต้องการโดยไม่ต้องใช้ปากกามาเขียนเครื่องหมายกากบาทเอง เรียกว่าตัดปัญหาการเกิดบัตรเสียจากการลงคะแนนผิดช่องหรือการเขียนสัญลักษณ์กากบาทไม่ถูกต้องได้ตั้งแต่แรก


หลังการเลือกบนหน้าจอ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์บัตรซึ่งผู้ที่มาลงคะแนนสามารถตรวจสอบได้เองอีกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่มหรือมีปัญหาในภายหลัง ข้อมูลการเลือกตั้งนี้จะถูกส่งไปถึงประชาชนผู้ที่มาเลือกตั้งแต่ละคนด้วย โดยทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการเลือกของตนเองได้ทางออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อให้ยืนยันได้ว่าผลการเลือกตั้งในท้ายที่สุดนั้นสอดคล้องกับคะแนนเสียงที่ตนเองได้ลงคะแนนไป การออกแบบระบบครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ เพราะคือความพยายามในการปฏิวัติระบบการกุมอำนาจแบบเดิม โดยการเปลี่ยนมามอบอำนาจการตรวจสอบและติดตามให้กับประชาชน และลดอำนาจของรัฐให้เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.