社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กระดาษแก้ปัญหาชะล้างหน้าดิน

การออกแบบที่ฉลาด แม้เปราะบางแต่ช่วยให้เม็ดดินมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างของกระดาษแม้จะดูไม่แข็งแรงเอาเสียเลย แต่เมื่อจับวางให้ถูกที่ก็สามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างการชะล้างหน้าดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ราคาถูก แถมยังยังมีช่วงชีวิตที่กำลังพอเหมาะสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปของผืนดิน


การออกแบบโครงสร้างค้ำจุนผืนดิน

โครงการ Ecokick (ชื่อเต็มคือ Ecosystem Kickstarter) ( https://ecosystemkickstarter.com ) ได้รับการพัฒนามาตลอด 2 ปีที่ผ่านมาในผืนดินของประเทศอูกันดา (Uganda) ด้วยแนวคิดของ Thom Bindels ซึ่งอยากจะช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียหน้าดินอันเนื่องมาจากการชะล้างในแอฟริกา เพราะแม้ว่าการปลูกพืชคลุมดินจะเป็นทางออกที่ยั่งยืน แต่เนื่องจากการชะล้างหน้าดินในพื้นที่นี้มักเกิดขั้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การปลูกพืชคลุมดินไม่สามารถทำได้ เพราะดินมักถูกชะล้างไปเสียก่อนที่พืชจะหยั่งรากได้ลึกเพียงพอ


Bindels พัฒนาโครงสร้างค้ำจุนที่ทำมาจากกระดาษเพื่อฝังลงบนผืนดิน โดยทำออกมาเป็นลักษณะกระดาษช่องตาข่ายที่ถักทอเป็นผืนและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีนำมาประกอบกันได้ตามรูปทรงและความยาวของพื้นที่ที่ต้องการ เมื่อวางโครงสร้างนี้ลงไปแล้วชาวบ้านสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นลงไปเพื่อรอให้พืชเติบโต โดยโครงสร้างของกระดาษจะทำหน้าที่รองรับการเติบโตของต้นพืชให้แข็งแรงได้นานเพียงพอก่อนที่กระดาษจะย่อยสลายไป เมื่อพืชเติบโตขึ้นแล้วกระดาษนี้จะผันตัวเองไปเป็นปุ๋ยซึ่งจะทำให้ต้นพืชที่งอกขึ้นมาสามารถปกคลุมผืนดินและป้องกันการชะล้างหน้าดินซ้ำในอนาคตได้ และด้วยการผลิตที่ทำมาจากกระดาษเพียงวัสดุเดียว ทำให้สิ่งประดิษฐ์นี้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำมากเพียงพอที่จะสามารถขยายผลไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ได้โดยง่าย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.