社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ขอบแก้วน้ำนุ่มเพื่อคนตาบอด

เมื่อตามองไม่เห็น การเทน้ำลงแก้วก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายชุดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารเพื่อคนตาบอดนี้พัฒนาโดยนักออกแบบอุตสาหกรรมจากไต้หวัน Jexter Lim หลังการสังเกตพฤติกรรมของคนตาบอดอย่างใกล้ชิด ก็ได้ออกมาเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่ใช้ได้ดีทั้งกับคนตาบอดและคนทั่วไป


การออกแบบประโยชน์เฉพาะแต่ใช้ได้กับทุกคน

การสร้างสรรค์เพื่อคนเฉพาะกลุ่มในหลายครั้งจะมีข้อจำกัดคือวัตถุที่ถูกออกแบบใหม่นั้นมักแยกผู้ใช้งานที่เป็นคนเฉพาะกลุ่มให้กลายเป็นบุคคลเฉพาะ ซึ่งกลายเป็นการสร้างการแบ่งแยกชนิดของผู้คนไปมากกว่าเดิม งานชิ้นนี้ของ Lim ( https://www.behance.net/Jxtrlim ) จึงหลีกเลี่ยงความเปราะบางของการออกแบบลักษณะนั้นด้วยการนำหลักการ universal design มาใช้ เพื่อให้คนทั่วไปก็สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ด้วย


แก้วน้ำใบนี้ดูรูปลักษณ์ผิวเผินคงไม่ต่างจากแก้วน้ำทั่วไป แต่ความพิเศษคือขอบแก้วด้านหนึ่งที่ทำจากซิลิโคน ซึ่งจะยุบตัวลงได้ตามแรงที่ถูกภาชนะอื่นกดไว้ในระหว่างการเทของเหลว การเปลี่ยนรูปร่างของขอบแก้วนี้จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาและบุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ได้ถึงองศาและการสัมผัสของภาชนะที่กำลังเทลงบนแก้ว ช่วยลดการเทผิดพลาดและเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเทของเหลวลงผิดตำแหน่ง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.