社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เป็นไปได้ไหมที่งานออกแบบจะพัฒนาสังคมไทย


ความคิดเกี่ยวกับการออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม (socially responsible design) ไม่ใช่เรื่องใหม่ในศตวรรษนี้ เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการกำจัดหลังใช้งาน แต่การออกแบบกำลังจะมีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อการสร้างความตระหนักในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยุติธรรม ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วมของประชาชน ไปจนถึงสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ในวิถีทางประชาธิปไตย


การออกแบบกำลังจะมีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อการสร้างความตระหนักในสังคม

ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่คนไทยจะได้มีสิทธิในการเลือกตั้งอีกครั้ง SolidSprout ขอเชิญชวนทุกคนมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการออกแบบกับการพัฒนาสังคมไทยไปด้วยกัน01 จากการรวบรวมข้อมูลของเรา พบว่างานออกแบบสามารถมีผลกระทบทางสังคมได้ในหลายมิติ เช่นการแสดงตัวเป็นหลักฐานของความขัดสนหรือความต้องการของคนในสังคม งานออกแบบลักษณะนี้จะตอบโจทย์การใช้งานหรือรูปแบบความงามที่เฉพาะเจาะจงกับยุคสมัย


การเพิ่มคุณสมบัติที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมลงไปในงานออกแบบ เช่น การออกแบบโดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ การออกแบบโดยมีขั้นตอนการผลิตที่ปล่อยสารพิษน้อยลง หรือสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในผู้ด้อยโอกาส


การเป็นสื่อกลางในการวิพากษ์วิธีปฏิบัติของคนหรือกลุ่มคนในสังคม มักพบงานแบบนี้ได้ในพื้นที่ทางศิลปะ แกเลอรี่ หรือหอศิลป์ต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบทางจิตใจมากกว่าการก่อประโยชน์ใหม่ในการใช้งาน

การเป็นเครื่องมือในการขยายความรู้สึกหรือทำให้สารที่ต้องการสื่อมีความชัดเจนมากขึ้น งานลักษณะนี้มักไม่ได้ต้องการนำเสนอชิ้นงานออกแบบนั้นโดยตรง แต่การออกแบบจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตสื่อ เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

02 การออกแบบเป็นการทำงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้คนอยู่แล้ว เพียงแต่ในศตวรรษก่อนหน้านี้งานออกแบบอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคมในเชิงระบบมากนัก การเกิดขึ้นของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ยังเป็นการสนับสนุนให้งานออกแบบสามารถมีพื้นที่ของตนเองโดยไม่ผูกยึดโยงกับอำนาจใดๆ (แม้แต่ระบอบประชาธิปไตยเองก็ตาม!)


Neo-liberalism : แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพของมนุษย์ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงในรูปแบบการดำเนินชีวิตของปัจเจกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันอื่นๆ ที่จะไม่ถูกแทกแซงโดยรัฐ


03 วลีที่ว่า "The Elephant in the Room" เปรียบเทียบการมีช้างตัวใหญ่อยู่ในห้องซึ่งกำลังสร้างความอึดอัดให้ทุกคนแต่ทุกคนกลับเพิกเฉยไม่กล้าปริปากพูดถึงช้างตัวนั้น คงคล้ายกับสภาวะในสังคมของเรา ที่บางครั้งมีหลายสิ่งที่กำลังสร้างความคับข้องใจ แต่ทุกคนกลับเลือกที่จะปิดปากไม่พูดถึงมัน


การออกแบบในศตวรรษนี้จึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการเปิดเผยสภาวะความอึดอัดนั้นให้คนในสังคมได้รับรู้ ด้วยความหวังว่าการเน้นย้ำถึงการมีตัวตนของช้างจะช่วยผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมตามมา เพราะการเพิกเฉยต่อช้างไม่ได้ทำให้ช้างได้เดินออกจากห้องไป แต่มันยังสนับสนุนให้ช้างสามารถใช้พื้นที่อยู่ในห้องได้ ตราบเท่าที่ช้างตัวนั้นรู้สึกสบายใจSolidSprout

#ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

#designforsocialimpacts


⚡ ติดต่อเรา : 061 491 8292

✅ Line : http://line.me/ti/p/~solidsprout (ID: solidsprout)

✉️ Email : info@solidsprout.com

🌎 เยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.solidsprout.com

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.