社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ลานสกีบนโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ

อีกหนึ่งตัวอย่างของอาคารสารพัดประโยชน์ ดีโดยตรงกับทั้งคนและสิ่งแวดล้อม



อาคารกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากขยะของเมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของเดนมาร์ก (Denmark) นอกจากจะมีส่วนในการลดขยะของเมือง เป็นแหล่งสร้างพลังงานขับเคลื่อนการทำงานของเมือง หนุนให้เมืองลดการปลดปล่อยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ แล้วยังอาจกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว


การออกแบบพื้นที่อรรถประโยชน์

หลังการประกาศอย่างหนักแน่นของเดนมาร์กว่าต้องการขับเคลื่อนเมืองโคเปนเฮเกนให้เป็นเมืองที่ปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (carbon-neutral) ให้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นเมืองแรกของโลกภายในปี 2025 เมืองนี้ก็เริ่มดำเนินการหลายอย่างจริงจัง รวมทั้งการพัฒนาวิธีการกำจัดขยะและหมุนเวียนพลังงานภายใต้การสร้างอาคารกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ชื่อว่า ‘CopenHill’


อาคารนี้ออกแบบโดย Bjarke Ingels Group ( https://big.dk/ ) โดยพัฒนาให้อาคารสามารถกำจัดขยะได้ปีละ 440,000 ตันและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้บ้านในเมืองได้ 150,000 หลัง เมื่อสร้างเสร็จแล้วอาคารหลังนี้จะมีต้นไม้ถึง 300 ต้น และไม้พุ่มอีก 7,000 ต้น ด้วยความสูง 278 ฟุต อาคารนี้จะรองรับการทำกิจกรรมท่องเที่ยวและออกกำลังกายของคนในเมืองได้ ประกอบด้วยการปีนเขา การปีนกำแพง วิ่ง สกี รวมทั้งเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์กินดื่มบนชั้นดาดฟ้าสูงสุด


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.