社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ตรวจสอบขยะในเสี้ยววินาที

เลิกสับสนกับขยะว่าอันไหน ‘รีไซเคิลได้’ ด้วยแนวคิดอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบที่พกพาได้เชื่อว่าหลายคนคงอยากมีส่วนร่วมกับการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นด้วยการช่วยลดการสร้างขยะและประหยัดทรัพยากรของโลก แต่เมื่อต้องทิ้งขยะลงถังที่จัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ มักเกิดความสับสนว่าจะต้องทิ้งขยะที่มีในมือลงถังใบไหน ความสับสนนี้อาจกำจัดทิ้งไปได้ด้วยการมีผู้ช่วยที่ติดตามเราไปได้ทุกที่


การกำจัดขยะโดยทั่วไปแต่ละประเทศหรือแต่ละพื้นที่อาจมีเกณฑ์ในการคัดแยกขยะที่แตกต่างกัน บางที่มีการแยกขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อ บ้างก็จัดเก็บขยะที่มีคมแยกออกต่างหาก แต่วิธีการในการแยกประเภทขยะแบบที่หยาบที่สุดและมุ่งเพื่อการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์วัสดุคือการแยกขยะออกเป็น ‘รีไซเคิลได้’ กับ ‘รีไซเคิลไม่ได้’


การออกแบบผู้ช่วยที่ทำงานเป็นธรรมชาติ

แนวคิดนี้ถูกยกขึ้นมาสู่การออกแบบโดย Cohda สหราชอาณาจักร (https://www.cohda.com/ ) โดยพบว่าปัญหาของการแยกขยะในปัจจุบันคือคนทั่วไปไม่รู้ว่าขยะชิ้นไหนรีไซเคิลได้และขยะชิ้นไหนรีไซเคิลไม่ได้ ผลคือเรามักพบขยะสดหรือของเสียที่ควรจะถูกนำไปทำปุ๋ยยังอยู่ในสายพานของการรีไซเคิล ซึ่งทำให้เสียเวลาและทรัพยากรในการขนส่งและแยกขยะอีกครั้งโดยไม่จำเป็น ในขณะเดียวกันก็พบขยะพลาสติกซึ่งควรจะนำไปรีไซเคิลได้แต่กลับทับถมกันอยู่ในพื้นดินที่ถูกจัดไว้สำหรับฝังกลบขยะที่ย่อยสลายได้


อุปกรณ์ที่ Cohda พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อเรียกย่ออย่างตรงตัวว่า R.I.D. หรือ Recycling Identifying Device ซึ่งใช้เทคโนโลยี NIR spectroscopy ในการระบุชนิดของวัสดุ มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาได้ และวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายดายและเป็นธรรมชาติ โดยสามารถนำไปแตะไว้กับขยะที่ต้องการตรวจสอบ แสงไฟบนตัวอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหากพบว่าสิ่งที่สัมผัสเป็นขยะที่รีไซเคิลได้ และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหากรีไซเคิลไม่ได้ เพียงเท่านี้ก็สามารถแยกขยะและทิ้งลงถังที่ถูกต้องได้อย่างสบายใจ สิ่งที่เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือการทำงานช่วยเหลือระบุขยะซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มาจากส่วนกลางของภาครัฐ โดยจะคอยอัพเดทเกี่ยวกับวัสดุใหม่ๆ และกฎระเบียบในการแยกขยะที่เปลี่ยนไปได้เป็นระยะๆ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.