社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ตัดสัญญาณมือถือทันที

หยุดการกวนใจจากการใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาที่ต้องการความสงบ ด้วย 'ถังทรายตัดสัญญาณ'ผลงานการออกแบบชิ้นนี้น่าจะถูกใจสำหรับใครหลายคนที่เบื่อหน่ายสังคมที่วุ่นวายและไม่ชอบการต้องอยู่กับโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา เพราะแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนเราในทศวรรษนี้ แต่ก็อาจทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนและสิ่งแวดล้อมเริ่มจางลงไป


รายงานจากสหรัฐอเมริกาพบว่าคนทั่วไปหยิบมือถือขึ้นมาดูวันละราว 63 ครั้ง โดยคนส่วนใหญ่จะใช้งานโทรศัพท์มือถือยาวนานจนถึงช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนนอนประมาณ 87% และเมื่อตื่นนอนก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คทันทีมากถึง 69% สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า 'การเสพติดโทรศัพท์มือถือ (phone addiction)'


การออกแบบเพื่อเป็นปฏิปักษ์กับเทคโนโลยี

การเสพติดโทรศัทพ์มือถือเป็นสภาวะที่บ่งบอกถึงความกังวล ความเครียด และความวุ่นวายใจเมื่อต้องใช้ชีวิตโดยขาดโทรศัพท์มือถือ จนส่งผลเสียต่อการทำงานและการใช้ชีวิตปกติ ในหลายกรณีเป็นลักษณะที่เกิด 'ความกลัว' ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Nomophobia


งานออกแบบถังทรายตัดสัญญาณมือถือครั้งนี้เป็นแนวคิดของกลุ่ม Cohda โดยใช้หลักการทำงานจากกรงของไมเคิลฟาราเดย์ (Michael Faraday's cage) ซึ่งเป็นกรงตาข่ายโลหะที่สามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ จนได้ผลงานที่ชื่อว่า 'Komoru' ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญคือเม็ดโลหะเล็กๆ จำนวนมากที่ช่วยตัดสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ทุกชนิดได้ทันทีที่ผู้ใช้หย่อนมือถือลงไป ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการ 'ฝังกลบ' มือถือให้อยู่นอกการรับรู้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.