社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

บ้านหมุน ประหยัดพื้นที่×4

แก้ปัญหาพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอด้วยการใช้ชีวิตบนผนังและเพดานGeorge Clarke เสนอแบบบ้านหมุนที่ทำให้สามารถย้ายผนังและเพดานลงมาเป็นพื้นที่ใช้สอยได้แบบรอบทิศทางคล้ายการใช้ชีวิตในอวกาศ โดยตั้งเป้าให้เป็นต้นแบบแรกสำหรับการพัฒนาบ้านหมุนต่อไปในอนาคต


การออกแบบกลไกจัดการพื้นที่

:: ประเด็นปัญหา ::

บ้านและอาคารหลายแห่งในปัจจุบันประสบปัญหาที่ดินราคาแพง และบางพื้นที่ใช้สอยของบ้านอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์บ่อยนัก ครั้นจะทิ้งไว้เปล่าๆ ก็ไม่ก่อประโยชน์ การอนุรักษ์พื้นที่บ้านให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าจึงกลายเป็นความสำคัญหนึ่งสำหรับการอยู่อาศัยในอนาคตเมื่อราคาของการเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นมีราคาสูงขึ้นทุกที


:: การจัดการ ::

สถาปนิกจากลอนดอน George Clarke ( http://georgeclarke.com ) เสนอและพัฒนาต้นแบบบ้านซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานพื้นผิวของบ้านได้รอบทิศทาง โดยออกแบบให้ห้องของบ้านอยู่ภายในรูปทรงลูกบาศก์ซึ่งติดตั้งกลไกที่จะทำให้สามารถหมุนห้องทั้งห้องได้ ในการหมุนบ้านแต่ละครั้งใช้เวลาเพียง 10 วินาที โดยเมื่อกดปุ่ม ผนังบ้านที่มีอยู่เดิมจะถูกเลื่อนลงมาเป็นพื้นห้องในขณะที่พื้นห้องเดิมจะถูกเลื่อนขึ้นไปเป็นผนัง ทำให้เจ้าของบ้านสามารถติดตั้งการใช้สอยพื้นที่ได้มากกว่าเดิมถึง 4 เท่า แม้จะมีประโยชน์ใช้สอยที่ลดช่วยภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เพิ่มได้มากขนาดนี้ แต่ห้องลักษณะนี้ก็มีข้อจำกัดคือต้องทำให้อุปกรณ์ที่มีการหยิบใช้บ่อยๆ สามารถยึดติดกับเฟอร์นิเจอร์หรือผนังได้ด้วยแม่เหล็ก ซึ่ง Clarke คิดไว้ว่าต้องการให้แบบบ้านนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบ้านหมุนในลักษณะอื่นต่อไป

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.