社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ห้องโดยสารเครื่องบินมีชีวิต

พื้นผิวของเครื่องบินทั้งภายนอกและภายใน เปลี่ยนเครื่องบินให้มีชีวิตด้วยตัวมันเองผลงานเชิงทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษาและนำเสนอความเป็นไปได้ที่จะทำให้พื้นผิวทั้งด้านนอกและด้านในของเครื่องบินสามารถทำหน้าที่หลายอย่างได้เสมือนเป็นสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่การสังเคราะห์แสงเหมือนพืช ไปจนถึงการดักจับความชื้นในอากาศ


การออกแบบที่เลียนแบบธรรมชาติ (biomimicry) ในอดีตเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงสร้างหรือรูปร่างหน้าตาของสิ่งของให้คล้ายคลึงกับสิ่งที่มีในธรรมชาติจนได้ประโยชน์ใช้สอยในแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับที่วัตถุและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติสามารถทำได้ แต่ในปัจจุบันเมื่อเราเข้าใจกระบวนการทำงานของธรรมชาติมากขึ้น การออกแบบจึงพัฒนาสู่การถอดรหัสและเลียนแบบ ‘กระบวนการ’ ของธรรมชาติด้วย โดยมีชื่อเรียกว่า ‘การออกแบบชีวสังเคราะห์’ (biosynthetic design)


การออกแบบเลียนแบบกระบวนการธรรมชาติ

ภาพที่เห็นในโพสต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่นำทีมโดย Hanson Cheng (http://www.hansoncheng.com/) เป็นการออกแบบพื้นผิวที่บรรจุกลไกการทำงานของพืชเอาไว้ โดยทดลองนำเสนอความเป็นไปได้ในการนำไปใช้กับเครื่องบิน โดยมุ่งเน้นที่กลไก 3 แบบคือ การผลิตน้ำสะอาด การสังเคราะห์พลังงาน และการสังเคราะห์ออกซิเจน


การจัดแสดงครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Aerium ผลผลิตที่ได้คือพื้นผิวที่ทำให้ห้องโดยสารเครื่องบินทำงานได้เสมือนว่าผู้โดยสารกำลังนั่งอยู่ภายในอ้อมกอดของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น พื้นผิวที่สังเคราะห์พลังงานได้โดยใช้กลไกของพืช มีการบรรจุชั้นผิวที่มีคลอโรพลาสต์ (chloroplast) ซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ จากพืชที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการสังเคราะห์แสง โดยนำมาบรรจุไว้ในตัวยึดคือกราฟีน (graphene) ทำหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้างที่เบาและช่วยประหยัดพลังงาน และคลอโรพลาสต์นี้ยังช่วยจับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของผู้โดยสารและเปลี่ยนเป็นก๊าซออกซิเจนกับพลังงานซึ่งสามารถหมุนเวียนไว้ใช้ในเครื่องบิน นอกจากพื้นผิวชนิดนี้ยังมีพื้นผิวที่ช่วยดักจับความชื้นและกลั่นตัวเป็นน้ำสะอาดสำหรับใช้ในเครื่องบิน โดยทั้งหมดนี้กำลังจัดแสดงอยู่ที่ Saatchi Gallery ในลอนดอน (London) ในนิทรรศการที่ชวนผู้เข้าชมให้จินตนาการถึงธุรกิจการบินใน 100 ปีข้างหน้า


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.