社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

บอร์ดเกม สำหรับแมว

ให้เวลาแมวได้ใช้สัญชาตญาณในพื้นที่ที่ปลอดภัยพัฒนาโดยกลุ่มคนที่สนใจการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว Cheerble ใช้เวลาหลายปีในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่จะทำให้แมวได้ปลดปล่อยพลังงานตามสัญชาตญาณ ขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้เจ้าของสามารถทำธุระส่วนตัวได้โดยไม่ต้องปล่อยให้แมวเหงา


การออกแบบกิจกรรมตามธรรมชาติ

บอร์ดเกมนี้ไม่ได้จะชวนให้แมวต้องขบคิดอะไรที่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะทำได้ ในทางกลับกันเกมนี้ชวนให้แมวได้ออกกำลังอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็ฝึกให้แมวได้พลิกแพลงและจัดการกับภารกิจตามธรรมชาติในการไล่ตามและจับ ‘เหยื่อ’ เกมของ Cheerble ประกอบด้วยลูกบอลหุ้มใยสักกะหลาดเป็นอุปกรณ์หลัก ( https://www.cheerble.com ) แต่ลูกบอลนี้ก็ไม่ธรรมดา เพราะได้ฝังกลไกการตอบสนองที่คาดเดายากเอาไว้


นอกจากผิวสัมผัสที่เป็นมิตรกับอุ้งเท้าและเล็บของแมว ลูกบอลนี้ยังปล่อยแสงที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ และสามารถเคลื่อนที่ได้แบบสุ่มและไร้ทิศทางด้วยจังหวะแบบต่างๆ โดยจะทำงานเมื่อถูกสัมผัสด้วยการเขี่ยเบาๆ นักออกแบบได้ใส่กลไกการเล่นตามธรรมชาติของแมวเอาไว้ ด้วยการทำให้ลูกบอลขยับตัวเพียง 10 นาที สลับกับการหยุดนิ่งเพื่อให้แมวได้พักผ่อนอีก 30 นาที ลูกบอลนี้มาพร้อมกับถาดกระดาษลัง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้แมวได้ฝนเล็บ เจ้าของก็ยังสามารถหย่อนลูกบอลลงไปเพื่อให้แมวได้เล่นภายในขอบเขตที่จะไม่รบกวนกิจกรรมอื่นๆ ในบ้าน เป็นการออกแบบที่เข้าใจธรรมชาติของแมว และยังเอื้อให้เจ้าของสามารถใช้ชีวิตได้ราบรื่นมากขึ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.