社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

พลาสติกชนิดเก็บกักคาร์บอน และอาจทิ้งเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้

อีกหนึ่งทางเลือกของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในวงการพลาสติก ผลงานการคิดค้นนี้ได้รับรางวัล International Top 20 จาก James Dyson Award ด้วยการเปลี่ยนคุณสมบัติของพลาสติกจากเดิมที่เคยเป็นภาระให้โลก ให้กลายเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้โลกแทน


การออกแบบโลกที่สะอาดขึ้น

ปัญหาขยะพลาสติกดูจะไม่จบลงง่ายๆ เมื่อการรณรงค์ให้คนเลิกใช้พลาสติกหรือแยกเก็บพลาสติกทิ้งให้เป็นที่เป็นทางยังไม่สำเร็จ การเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นจากธรรมชาติก็ยังคงมีราคาแพงเกินไปหรือมีกำลังผลิตที่ไม่เพียงพอ และการสร้างระบบรีไซเคิลพลาสติกก็ยังไม่สามารถทำได้กับพลาสติกทุกประเภท การหาทางออกด้วยการเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้จึงอาจช่วยลดการตกค้างของพลาสติกในธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง


พลาสติกชนิดนี้มีชื่อว่า ‘Carbyn’ เป็นผลงานการคิดค้นโดย Jessica Smith นักศึกษาจาก Pratt Institute และได้รับรางวัล James Dyson Award 2020 ( https://www.jamesdysonaward.org ) พลาสติก Carbyn เป็นการรวมวัสดุ 2 ชนิดเข้าไว้ด้วยกัน คือ Biochar และ PHA bioplastic โดย Biochar เป็นผลผลิตจากการเผาไหม้วัสดุจากธรรมชาติในสภาวะไร้ออกซิเจน ทำให้ไม่เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเก็บเกี่ยวคาร์บอนเอาไว้ในตัวได้อย่างสมบูรณ์ อีกองค์ประกอบหนึ่งคือ PHA bioplastic เป็นพลาสติกที่เกิดจากการหมักของแบคทีเรีย สามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีทั่วไปในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายได้ในสภาวะในธรรมชาติธรรมดาโดยไม่ต้องส่งไปย่อยสลายในสภาวะพิเศษของห้องปฏิบัติการ ทำให้ Carbyn เป็นพลาสติกที่ ‘เก็บเกี่ยวคาร์บอน’ (carbon-negative) แทนที่จะปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศแบบที่การผลิตพลาสติกในปัจจุบันกำลังทำอยู่

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.