社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Smart Forest City ที่แรกบนโลก

เมืองอัจฉริยะที่จะอยู่อาศัยกับธรรมชาติแห่งแรกของโลกที่เม็กซิโกเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในความหมายของเราคืออะไร สำหรับนักออกแบบชาวอิตาเลียน Stefano Boeri ได้ท้าทายนิยามของเมืองอัจฉริยะโดยมุ่งให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน และเมืองที่จะถูกสร้างให้เป็นเมือง ‘ป่า’ อัจฉริยะแห่งแรกของโลกนี้กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเมืองคังคุน (Cancún) ในประเทศเม็กซิโก


การออกแบบการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและเทคโนโลยี

คอนเซปท์ของเมืองอัจฉริยะถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ และประเทศไทยเองก็มีการขับเคลื่อนเพื่อการพาให้จังหวัดต่างๆ ผันตัวเองไปเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยเช่นกัน แต่ละเมืองอาจมีนิยามของความอัจฉริยะที่แตกต่างกัน แต่สำหรับเมืองคังคุนในเม็กซิโกขณะนี้ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงการหารือเพื่อสรุปแผนในการพัฒนาเมือง โดยผ่านการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เรียกว่า ‘The Smart Forest City of Cancun’


แผนการพัฒนาเมืองคังคุนนี้ Boeri (https://www.stefanoboeriarchitetti.net) ได้ส่งเข้าสู่การพิจารณาของหน่วยงผังเมืองระดับท้องถิ่น (Region and the Municipality) ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยหากการพิจารณาสำเร็จผลจะทำให้เมืองคังคุนกลายเป็นเมืองป่าอัจฉริยะแห่งแรกของโลก ด้วยพื้นที่ขนาด 5.57 ตารางกิโลเมตรซึ่งจะอัดแน่นด้วยต้นไม้กว่า 7.5 ล้านต้น โดยในจำนวนนี้เป็นต้นไม้ยืนต้นถึง 260,000 ต้น เมืองแห่งนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นศูนย์รวมของที่อยู่อาศัย สถานีวิจัย สถานศึกษา สตาร์ทอัพ และหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสร้างอาหาร น้ำ และพลังงานได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์อย่างไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะช่วยตรวจสอบกิจกรรมและการใช้พลังงานในจุดต่างๆ เพื่อให้ประหยัดพลังงานและเกิดการกระจายตัวของพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งเมือง ระบบขนส่งยังเป็นรูปแบบที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพื้นที่ โดยบุคคลภายนอกที่ต้องการจะเข้าเมืองต้องละทิ้งยานพาหนะเดิมของตัวเองไว้ภายนอกก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่งส่วนกลางของเมืองซึ่งสะอาดและทำงานกึ่งอัตโนมัติอย่างโดยการพัฒนาของ Mobility in Chain (MIC) ในพื้นที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงที่อยู่ของต้นไม้เท่านั้น แต่คาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถรองรับการอยู่อาศัยของพลเมืองได้กว่า 130,000 คน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.