社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ถักทอพื้นที่เสี่ยงของโลก

ใครบอกว่าศิลปะเป็นแค่ของสวยงามที่ไม่มีฟังก์ชั่น คงต้องคิดใหม่กลุ่มศิลปินชาวโปรตุเกสใช้ศิลปะในการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่ตกอยู่ในความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลก ผ่านการใช้เทคนิคการถักทอไหมพรมแบบสามมิติบนแผนที่โลกในสเกลถูกต้องตามอัตราส่วนจริง ยาวกว่า 6 เมตร


การทำงานครั้งนี้ประกอบด้วยทีมงานที่หลงรักในการถักทอเส้นไหมจำนวน 4 คนจากสตูดิโอ Vanessa Barragão โดยใช้เวลาในการถักถึง 520 ชั่วโมง


การออกแบบความรู้สึกที่ตกอยู่ในภวังค์

งานศิลปะ (arts) แม้จะถูกค่อนแคะอยู่บ่อยๆ ว่าเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยและมีไว้เพื่อประดับตกแต่งเท่านั้นโดยไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรจริงจัง แต่อานุภาพที่สำคัญของศิลปะคือการเล่นงานกับความรู้สึกของผู้พบเห็น งานศิลปะดีๆ หลายชิ้นสามารถสะกดผู้คนให้หยุดนิ่ง ครุ่นคิด ตกอยู่ในภวังค์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อโดยไม่ต้องเอ่ยปากพูดแม้แต่คำเดียว


เช่นเดียวกับงานศิลปะชิ้นนี้ ทีมงานตั้งชื่อว่า 'Botanical Tapestry' หรือ 'พรมพฤกษ์' (https://www.vanessabarragao.com/) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศทั่วโลกและพืชเฉพาะถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ที่ถูกถักให้นูนเด่นขึ้นมาด้วยรูปลักษณ์และสีสันแตกต่างกันไปทั่วทั้งผืน เพื่อกระตุ้นเตือนให้แต่ละคนได้หันมาสนใจความเปราะบางของพืชพันธุ์ทั่วโลกและใส่ใจกับการกระทำของตนเอง ผลงานชิ้นนี้เป็นความร่วมมือที่ทำร่วมกับสนามบิน Heathrow ในลอนดอน โดยสามารถเข้าไปชมได้ที่ Terminal 2


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.