社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

พลาสติกสีดำ อาหาร และสายไฟ

อันตรายจากพลาสติกสีดำ และประโยชน์ที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งไม่มีอะไรเทียบได้ในกระบวนการรีไซเคิลขยะของหลายประเทศ พลาสติกสีดำมักถูกแยกออกจากกระบวนการนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ เนื่องจากพลาสติกสีดำส่วนใหญ่มักเป็นผลผลิตจากการนำพลาสติก 'สีอื่นๆ' มาหลอมเป็นพลาสติกใช้ซ้ำ เมื่อถูกนำมาวนรีไซเคิลใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก สีของพลาสติกที่ได้จึงถูกปรุงแต่งมากขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายเป็น 'สีดำ'


พลาสติกสีดำยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเจือปนด้วยสารตะกั่วและโบรมีน สารทั้งสองชนิดนี้ต่างเป็นอันตรายต่อผิวหนังและสุขภาพ ไม่เหมาะแก่การสัมผัสและการนำเข้าปาก (ยกเว้นว่าเป็นพลาสติกสีดำที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเกรดที่ใช้สำหรับเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้) ด้วยเหตุนี้การนำพลาสติกสีดำมาใช้ประโยชน์ซ้ำจึงแทบเป็นไปไม่ได้


การออกแบบเพื่อไม่ให้สูญเปล่า

Alvin Orbaek White นักวิจัยจาก Energy Safety Research Institute ใน Swansea University สหราชอาณาจักร จึงนำพลาสติกสีดำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 'สายไฟ' โดยการปรับสภาพคาร์บอนในพลาสติกให้กลายเป็นแท่งคาร์บอนขนาดนาโน (carbon nanotubes) (https://www.mdpi.com/2311-5629/5/2/32)


ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคาร์บอนในพลาสติกสีดำทำให้ได้คุณสมบัติใหม่ในการนำไฟฟ้า ในขณะที่ยังได้คุณสมบัติที่เป็นข้อได้เปรียบมากกว่าสายไฟโลหะในปัจจุบัน เนื่องจากสายไฟจากคาร์บอนมีน้ำหนักเบามากและบางกว่ามาก เป็นการเปิดประตูการใช้ประโยชน์จากพลาสติกสีดำได้ต่อโดยไม่ต้องทิ้งไปอย่างสูญเปล่า


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.