社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กระเป๋าใยกล้วย

เส้นใยที่ยั่งยืน และแนวคิดทางธุรกิจที่ไม่ผูกขาดอยู่กับตัวเองประเทศในแถบร้อนชื้นอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างคุ้นเคยกับการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย และนี่คือเส้นใยผ้าที่ทำจากกล้วยครั้งแรกของโลก ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ตัววัสดุไปจนถึงแนวคิดในการทำธุรกิจที่ไม่ผูกขาดความรู้อยู่กับผู้ค้นพบ


การออกแบบการกระจายความยั่งยืน

QWSTION ( https://www.qwstion.com/ ) ใช้เวลากว่า 3 ปีในการพัฒนา ’Bananatex’ ผืนผ้าจากใยกล้วย หลังทำงานกับเส้นใยฝ้ายมาอย่างยาวนาน ทีมงานพบว่าใยกล้วยมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าใยฝ้ายเสียอีก เพราะกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตไว ไม่ต้องใช้สารเคมี จึงมีความออร์แกนิคโดยธรรมชาติ และทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำมากจนไม่ต้องเบียดเบียนค่าแรงของคนงาน สร้างความยั่งยืนได้ทั้งในแง่การผลิตวัตถุดิบและการจ้างงาน


การพัฒนานี้เป็นการทำงานของบริษัทจากฟิลิปปินส์ ซึ่งมุ่งให้เกิดการนำความรู้เกี่ยวกับใยกล้วยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง แม้ผลิตภัณฑ์หลักในปัจจุบันจะเป็นกระเป๋าจากใยกล้วย แต่ความตั้งใจที่จะทำให้ใยกล้วยถูกนำไปใช้อย่างหลากหลายก็สะท้อนออกมาด้วยการไม่หวงแหนความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าใยกล้วยเอาไว้กับตัวเอง โดยผู้พัฒนาได้แสดงความจำนงในการเปิดเผยความรู้เกี่ยวกับวัสดุนี้แบบ open-source ( https://www.bananatex.info/ ) เพื่อให้บริษัทอื่นๆ สามารถผลิตและพัฒนาผ้าใยกล้วยได้เองและนำไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ จนทำให้ Bananatex ได้รับรางวัล Design Prize Switzerland 2019 ไปอย่างสมเกียรติ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.