社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

คอนกรีตเบาแยกชีวิตกับความตาย

เทคโนโลยีคอนกรีต กับศิลปะที่แยกชีวิตกับความตายสถาปนิกจาก AOC ร่วมกับ Klokner Institute จากสาธารณรัฐเช็ก (Czech) ใช้เทคโนโลยีสูงสุดในการสร้างคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบามากเป็นพิเศษ สร้างความเป็นไปได้ใหม่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ของการใช้ชีวิตและพื้นที่ของความตาย ด้วยผลงานสะพานที่ทอดยาวกว่า 10 เมตร


การออกแบบความงามที่เป็นไปได้

แม่น้ำ Dřetovice ในกรุงปราก (Prague) เป็นโครงสร้างธรรมชาติที่แยกพื้นที่การใช้ชีวิตของคนในเมืองออกจากสุสานของเมือง การออกแบบสะพานที่เชื่อมต่อพื้นที่ของความเป็นและความตายนี้จึงไม่ได้มีเพียงโจทย์ที่ต้องตอบสนองฟังก์ชั่นอย่างเดียว แต่ยังต้องสื่อสารความรู้สึกของการเดินทางข้ามผ่านและข้ามพ้นให้แก่คนที่เดินข้ามสะพานนี้ด้วย


ทีมสถาปนิกจาก AOC ( http://www.theaoc.co.uk ) ออกแบบสะพานให้มีโครงสร้างที่เรียบง่าย ดูเบาสบายเหมือนลอยอยู่บนอากาศ ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกทึบทึม หนัก และว่างเปล่าด้วยโครงสร้างคอนกรีตสีดำเรียบที่มีความสูงพ้นศีรษะ และยาวถึง 10 เมตรโดยไม่มีโครงสร้างค้ำจุนระหว่างกลาง ด้วยดีไซน์ลักษณะนี้จึงทำให้ต้องใช้คอนกรีตที่มีน้ำหนักมากซึ่งอาจเกินจะสร้างให้แข็งแรงและใช้งานได้จริง แต่การออกแบบครั้งนี้ก็เป็นไปได้แล้วด้วยการพัฒนาวัสดุจาก Klokner Institute of CTU เป็นคอนกรีตที่เบาพิเศษ (Ultra-High Performance Concrete หรือ UHPC) ทำให้โครงสร้างสะพานนี้สามารถลอยเคว้งอยู่กลางแม่น้ำได้อย่างมั่นคงแข็งแรง และสร้างความรู้สึกของการล่องลอยและสงบนิ่งได้อย่างที่ตั้งใจไว้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.