社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สื่อดิจิทัลออนไลน์ตามสั่งที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม: Yin-Yang

การสร้างสื่อออนไลน์และงานดิจิทัลกราฟฟิกสามารถช่วยดูแลโลกและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมได้ ด้วยกระบวนการทำงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม


Project title: Yin-Yang & eight dragon carps

Designed by: SolidSproutปกติเวลาเราพูดถึงงานดีไซน์ที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม เรามักจะนึกถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่จับต้องได้ แต่รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันตัวเลขมาตรฐานสำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้ คือ '80/20' ซึ่งหมายถึงการโฆษณาด้วยสื่อดิจิทัลออนไลน์ 80% ในขณะที่โฆษณาด้วยสื่อสิ่งพิมพ์เพียง 20%


กิจกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบนโลกดิจิทัลกำลังสร้างภาระให้กับโลกมากกว่าที่เราคิด ยกตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล 1 ครั้ง ต้องใช้พลังงานและการผลิตที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.3 - 4 กรัม (เทียบเท่ากับการขับรถระยะทาง 1 กิโลเมตร) การจะมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงจึงไม่อาจละทิ้งการคำนึงถึงรอยเท้า (footprints) ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมออนไลน์ด้วย


ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก เราก็พร้อมทำให้ได้เสมอ เพราะการช่วยกันลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมเป็นเรื่องของทุกคน

งานออกแบบกราฟฟิกชิ้นนี้เริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้าซึ่งอยากได้ภาพที่ดูมีชีวิตสำหรับเสริมโชคลาภด้านการค้าขายให้แก่ธุรกิจ แต่เนื่องจากภาพสำเร็จรูปที่มีอยู่ในท้องตลาดยังตอบโจทย์ด้านองค์ประกอบได้ไม่ครบถ้วน การออกแบบลวดลายขึ้นใหม่จึงกลายเป็นทางเลือกที่ถูกนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งทีมงานของเราก็ทุ่มเทใส่ใจในรายละเอียดตามความต้องการของลูกค้า และปรับแก้ชิ้นงานให้จนเป็นที่พอใจ


ที่มากไปกว่านั้นคือการทำให้ชิ้นงานสามารถส่งต่อสิ่งที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ฟ้าดินดลบันดาล เพราะกระบวนการทำงานของเราใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโลกในทุกๆ ขั้นตอนภายใต้หลักการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design principles) ไม่เว้นแม้แต่การให้บริการทางดิจิทัล (digital services) การผลิตชิ้นงานดิจิทัลของเราจึงรบกวนการใช้ทรัพยากรของโลกน้อยกว่ากระบวนการทั่วไป และเนื่องจากทีมงานทุกคนของเราต่างใส่ใจในการดูแลสังคมและโลก การพัฒนางานร่วมกับเราจึงเป็นการช่วยสนับสนุนให้ความตั้งใจที่ดีนี้ได้ส่งต่อผลไปสู่ด้านอื่นๆ ด้วย

SolidSprout Co., Ltd.

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม