top of page

社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

งานออกแบบที่ดีเป็นอย่างไร


What is a good design?

ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกที่นักออกแบบไม่ว่าสาขาใดต่างให้ความสำคัญ (คำที่เรามักได้ยินคือ user-centric design) คำถามที่ตามมาคือ ประสบการณ์รูปแบบใดเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ SolidSprout จะพาไปสำรวจพร้อมๆ กัน ว่าแนวโน้มของงานออกแบบที่ดีในโลกปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร


คำถามที่ตามมาคือ ประสบการณ์รูปแบบใดเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ

หนึ่งสายตามีหนึ่งความคิด ร้อยสายตามีร้อยความคิด การให้คำนิยามเกี่ยวกับงานออกแบบที่ "ดี" อาจไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับบางคนงานออกแบบที่ดีอาจหมายถึงงานที่สวย ในขณะที่หลายคนอาจให้ความสำคัญกับการใช้งานมากยิ่งกว่าขงจื่อ ปราชญ์คนสำคัญของโลกตะวันออกในอดีตเคยกล่าวว่า

ทุกสิ่งล้วนมีความงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็น (Everything has beauty, but not everyone sees it.)

จะทำอย่างไรให้ความงามหรือความดีในงานออกแบบนั้นปรากฎให้ทุกคนได้เห็น อาจเป็นงานที่หนักหนาทีเดียว แต่การสร้างงานออกแบบที่ดีอาจพอจะเป็นไปได้ถ้าเราเข้าใจว่าผู้คนเชื่อมั่นในสิ่งใด


 

01 Make it easy งานออกแบบที่ดีทำเรื่องยากให้ง่าย

งานออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้คน (user-friendly design) เป็นความสำคัญอันดับแรก เหตุผลคือโลกในปัจจุบันและอนาคตกำลังทวีความซับซ้อนมากขึ้นทุกขณะ ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และองค์ความรู้จำนวนมหาศาลที่แตกตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการกลับสวนทาง นั่นคือความเรียบง่ายและเข้าใจได้โดยง่าย


สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการกลับสวนทาง นั่นคือความเรียบง่ายและเข้าใจได้โดยง่าย

ผู้ใช้งานไม่ต้องการทราบอีกต่อไปว่าเบื้องหลังของงานชิ้นนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบทางศิลปะหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ใด แต่นักออกแบบจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้เหล่านั้น และผลักดันให้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ได้ทันที

 

02 Be considerate งานออกแบบที่ดีคำนึงถึงผลกระทบในวงกว้าง

หมดยุคของการออกแบบที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาหาหนึ่งของงานออกแบบที่พยายามเป็นมิตรกับลูกค้าคือการละเลยผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมของผู้ใช้งาน การไม่กดทับความรู้สึกหรือสถานะของใคร การคำนึงการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่งานออกแบบนั้นมีชีวิตอยู่

หมดยุคของการออกแบบที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในหลายครั้งพบว่าการละทิ้งการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวจะทำให้งานออกแบบ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" หรือสวยเพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่ในระยะยาวกลับถูกปฏิเสธ ถูกโจมตี และกลายเป็นภาพลักษณ์ด้านลบที่ส่งผลต่อทั้งบริษัทจนยากจะแก้ไข

 

03 Take risks งานออกแบบที่ดีกล้าท้าทายสิ่งที่คุ้นเคย

ในขณะที่งานออกแบบต้องคำนึงถึงผลกระทบและจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ตัวชิ้นงานออกแบบเองก็ต้องกล้าที่จะท้าทายความคุ้นเคยเดิม เพราะการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเดิม (safe zone) คือหนทางเดียวของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่โลกใบนี้

งานออกแบบเองก็ต้องกล้าที่จะท้าทายความคุ้นเคยเดิม

ความใหม่ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความแตกต่าง เอกลักษณ์ใหม่ที่ทุกคนต้องหันมอง และเกิดเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

04 Be honest งานออกแบบที่ดีจริงใจไม่หลอกลวง

ไม่มีอะไรจะแย่สำหรับผู้บริโภคมากไปกว่าการถูกหลอกลวงอีกแล้ว แม้โลกต้องการความแตกต่างและความหวังแบบใหม่ๆ มากเพียงใด แต่ก็ไม่เคยต้องการการกล่าวเกินความเป็นจริง

เงินนั้นจะมีคุณค่าอะไรหากจะทำให้ความน่าเชื่อถือของงานออกแบบถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว

การสื่อสารให้เข้าใจผิดว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ไม่มีทางเป็นจริงนั้นอาจทำให้เขายอมจ่ายเงิน แต่เงินนั้นจะมีคุณค่าอะไรหากจะทำให้ความน่าเชื่อถือของงานออกแบบถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ใดๆ ก็ตามจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่สามารถอธิบายได้และโปร่งใสมากเพียงพอ
 

05 Be useful งานออกแบบที่ดีเป็นประโยชน์

คงเปล่าประโยชน์อีกเช่นกัน หากผู้ออกแบบใส่ใจทุกกระบวนการที่ว่ามาข้างต้น แต่ผลงานออกแบบกลับใช้งานไม่ได้

หากงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่สามารถตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจงของตนเองได้แล้ว เราจะเรียกงานออกแบบนั้นว่าเป็นงานที่ดีอย่างไรได้

คำว่าใช้งานได้ในที่นี้อาจหมายถึงความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้คน การสื่อสารเรื่องราวที่ตั้งใจ หรือการทำหน้าที่เพื่อการใช้งานต่างๆ ที่ได้วางเอาไว้ หากงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่สามารถตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจงของตนเองได้แล้ว เราจะเรียกงานออกแบบนั้นว่าเป็นงานที่ดีอย่างไรได้SolidSprout

#ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


⚡ ติดต่อเรา : 061 491 8292

✅ Line : http://line.me/ti/p/~solidsprout (ID: solidsprout)

✉️ Email : info@solidsprout.com

🌎 เยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.solidsprout.com

Comments


bottom of page